Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego jeszcze do niedawna uważane były za odpad, którego nie można wykorzystać. Wszystko zmieniło się dzięki wykorzystywaniu analiz chemicznych, które niejako udowodniły, że dla dużej części tych odpadów znaleźć można zastosowanie w procesie żywienia zwierząt.

Jednym z takich przykładów jest młóto browarniane, które jest produktem ubocznym odfiltrowywania zacieru w produkcji paliwa o wysokiej zawartości biała. W zależności od ziarna, które wykorzystywano do ważenia piwa, młóto w swoim składzie zawiera w dużej mierze pozostałości ziaren pszenicy lub jęczmienia.

Właściwości Młóta browarnianego

Młóto browarniane w swoim składzie zawiera niewielką ilość węglowodanów. Istnieje jednak możliwość zwiększenia ich zawartości poprzez odpowiednie dodanie suchych wysłodek buraczanych. Zawartość białka wynosi natomiast do 28% masy, a jego strawność w jelitach wynosi do 85%. Młóto browarniane jest doskonałym dodatkiem w dawce pokarmowej, z uwagi na wysoką zawartość mikro- i makroelementów oraz witamin A, B1, B2, B4, B5 oraz E.

Dawkowanie:

Młóto browarniane spostrzegane jest jako źródło białka. Przyjmuje się, że dodatek 8 kg tego surowca do dawki dziennej krowy pozwala zastąpić 1 kg śruty poekstrakcyjnej sojowej.

Magazynowanie:

Zachowanie walorów odżywczych niezależnie od pokarmu jest niezwykle ważne dla hodowcy. W przypadku młóta browarniczego, którego wilgotność wynosi ok. 75%, należy wykorzystać je w przeciągu kilku dni od daty zakupów. Istnieje także możliwość konserwacji paszy poprzez jej suszenie do ok. 13% wilgotności.

Podsumowując, młóto browarniane stanowi cenny dodatek do pasz jako źródło białka dla zwierząt hodowlanych. Podobnie, jak w przypadku każdego innego pożywienia, odpowiednie dawkowanie należy uzgodnić wcześniej ze specjalistą do spraw żywienia zwierząt.